Genomgått Svenska Kennelklubbens uppfödarutbildning

Genomgått Svenska Kennelklubbens uppfödarutbildning
Vi har genomgått Svenska Kennelklubbens uppfödarutbildning alla delar.

MajaÖgon Multifokal RD-multifokal retinal dysplasi är vanligen inget avelshinder; parning med fri individ rekommenderas.( skk policy)
Pra-prcd fri
FN fri
HD C index 83
Excellent
godkänt anlagsprov.

Inga kommentarer: