Genomgått Svenska Kennelklubbens uppfödarutbildning

Genomgått Svenska Kennelklubbens uppfödarutbildning
Vi har genomgått Svenska Kennelklubbens uppfödarutbildning alla delar.

tisdag 21 mars 2017

Mitt projekt

Som jag tror ingen lyckats undgå som följer min blogg utbildar jag mig till resurshundsförare i den utbildningen ingår även instruktörsutbildning i nosework och klicker metoden. Samt cirkelledarutbidlning. I ett av mina projekt hade jag kurs i nosework och det andra var på ett äldreboende. Jag har själv som en del i min utbildning utformat projektet. Hässleholms kommun var mycket positivt inställda till det hela och responsen har varit enormt. Jag blev intervjuad och följande reportage finns bla på kommunens hemsida. Det som återstår av min utbildning är att utvärdera mitt projekt ur både pedagogisk/ vård och omsorg, analysera samtal och hundar och träning av hund inför examinationerna . Utbildningen har varit långt ifrån enkel och nu hoppas jag att jag inte snubblar på mållinjen. Här under finns reportaget och givetvis har personerna på bilderna givit sitt medgivande.

Hundprojekt på Hemgården i Tyringe

I början av året 2017 inleddes ett projekt på Hemgården i Tyringe, där de boende får träffa hundar som kommer på besök. Det är undersköterskan Carina Dreffling som håller i projektet tillsammans med sin hund Mimmie. Projektets idé är att använda hunden som motivator till rörelseträning, att bryta isolering och inte minst att besöken ska bli en ljuspunkt i vardagen.
Resurshundförare Carina & enhetschef Jonas tillsammans med hunden Mimmie.

Uppskattade möten genom hunden

Hundar har länge deltagit i arbetet med vård och omsorg, som exempelvis terapihundar, vårdhundar eller läshundar. I projektet på Hemgården utbildar sig Carina till resurshundförare, enligt LASSIE-modellen. Det är en specifik modell, där fokus ligger på hundförarens kompetens framför en certifiering av en enskild hundindivid. Som resurshundförare arbetar Carina med att möjliggöra möten mellan människor och hundar. Genom projektet på Hemgården har Carina märkt att Mimmie ofta fungerar just som en samtalsöppnare mellan människor.

- En gång passerade jag ett dagrum där det satt tre boende, de pratade inte med varandra. Jag noterade ett ändrat minspel hos en av de boende när jag passerade rummet med Mimmie. Ett leende spred sig över ansiktet. Jag gick fram till mannen med Mimmie och mannen bad att få upp henne i sitt knä. De två andra började intresserat följa vad som pågick och ett samtal startade. De berättade om sina hund-minnen och om hundar som de tidigare haft. Det var berättelser som låg långt tillbaka i tiden. De tre boende hade fått ett gemensamt samtalsämne, där Mimmie var starten till samtalet, säger Carina.

Hunden i vården – många möjligheter

De boende på Hemgården kan aktiveras tillsammans med Mimmie på flera olika sätt, helt beroende på individens önskemål eller förmåga. De kan till exempel kamma och borsta Mimmies päls, där motoriken tränas, eller så kan de gå en promenad tillsammans med Mimmie, där aktivering skapas. En av de boende som har träffat Mimmie och tränat sin motorik tillsammans med henne, heter Inger. I en övning stoppar Inger in godis i ett speciellt spel, där det sedan är upp till Mimmie att försöka få ut godiset ur spelet.
 Mimmie leter godis i leksamk.
- Jag tycker att Mimmie kan stanna här för gott och sova i min säng, säger Inger efter att de har tränat tillsammans.
Mimmie och Inger myser.

Många sinnen aktiveras

I resursprojektet är beröring en viktig del. Beröring är ett sätt att kommunicera, men det är även ett uttryck för tillgivenhet. Beröring ger flera positiva effekter, såsom att skapa lugn och minska halten av stresshormon i kroppen. För äldre som utvecklar demens är allsidig stimulering, som inte är språkberoende, av stor betydelse. Ofta finns minnesspår från barndomen kvar och dessa aktiveras vid kontakten med djur.

- Detta har varit ett lyckat projekt, som har varit väl uppskattat av oss alla här på Hemgården, säger enhetschef Jonas Carlsson.

1 kommentar:

GunSan sa...

Du är bara SÅ BÄST
Kram Sandra