Genomgått Svenska Kennelklubbens uppfödarutbildning

Genomgått Svenska Kennelklubbens uppfödarutbildning
Vi har genomgått Svenska Kennelklubbens uppfödarutbildning alla delar.

söndag 31 januari 2016

Rasmöte

Idag har jag och Mikaela tillsammans med ett gäng andra
skånska cockeruppfödare varit på RAS - möte.
Cockerklubben arbetar med revideringen av RAS - Rasspecifika avelsstrategier. I samband med årsmötet 2015 hölls ett RAS-möte där man fokuserade på kapitlet Hälsa. Avelskommittén presenterade statistik från åren 2007-2014, och delar av resultat från en hälsoenkät. På mötet följde man även upp målsättningar och strategier som sattes upp i samband med RAS 2007 samt diskuterade målsättningar och strategier för vår ras de kommande fem åren.
Då deltagarantalet var relativt lågt på RAS-mötet i mars 2015, anordnar nu vissa lokalavdelningarna ett RAS-möte lokalt.
Syftet är att nå ut till fler uppfödare, hanhundsägare samt övriga avels- och hälsointresserade och på så sätt skapa möjlighet för fler att bli delaktiga.
Materialet vi kommer att använda är detsamma som presenterades i samband med RAS-mötet 28/3 2015.

Väldigt intressant och lärorikt.
För det är ju så att vi måste ALLA avla för rasens bästa.


Inga kommentarer: